• Samtal, ventil för de saker du inte kan prata med andra om, sekretess.
  • Coaching, vägledning i livet där du är just nu.
  • Värme, förståelse vad och varför du gjort som du gjort.
  • Kärlek, vad innebär kärlek, hur kan det hjälpa dig framåt.
  • Närvaro, finns här när du behöver det.
  • Tålamod, vi tar den tid det behövs för att komma framåt.
  • Erfarenhet, hur gjorde jag för att förändra mig.
  • Träning, allt vi gör är färskvara, gör rätt saker ofta så blir det bättre, en vana.