• Alla människor jag möter har samma värde och är unika.
  • Jag skall se, förstå och visa respekt för det unika.
  • Att vara professionell är att inse att jag som ventilator har makt. Jag använder den med ödmjukhet för att tillförsäkra mina medmänniskor en god livskvalitet. Det gör jag genom gott bemötande.
  • Jag förstår den lilla handlingens stora betydelse och anstränger mig att i varje möte förmedla trygghet, visa respekt och ha en vilja att förstå det outtalade.
  • För att kunna utföra ett gott arbete är det av stor betydelse att jag har en ambition att förstå vad som känns bra för min medmänniska.