• Jag vill & kan leva alkoholfri
  • Jag kan hitta glädje och mening i livet
  • Jag får inre ro, lugn och harmoni
  • Jag upplever och ger värme, kärlek & ömhet
  • Jag är öppen & ärlig
  • Jag visar mig själv och min omgivning respekt
  • Jag förblir ödmjuk
  • Jag ska dö lycklig