• Du som har eller känner någon med beroendeproblem
  • Du som är färdig med behandlingen och behöver stöttning i efterarbetet
  • Du som behöver ventilera saker som du inte kan prata med någon annan med
  • Du som behöver guidning till ett bättre liv utan alkohol
  • Du som vill ha stabilitet, lugn & ro, i ditt tillfrisknande